• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مرکز دانلود رایگان

پروپوزال دانشگاهها

در این بخش قصد داریم تا فرم خام پروپرزال برخی از دانشگاهها را برای شما دانشجویان عزیز قرار دهیم.

 این پروپوزالها در مقاطع ارشد و دکتری می باشند.

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان